Crambid Snout Moths - Springbrook Rescue — Uncovering Gondwana
  • No Comments
Cnaphalocrocis sp. aff. medinalis or Bradina sp. aff. admixtalis (Crambidae)

Cnaphalocrocis sp. aff. medinalis or Bradina sp. aff. admixtalis (Crambidae)

Cnaphalocrocis sp. aff. medinalis (Crambidae, Spilomelinae)

animalsinveretebratesarthropodshexapodslepidopteramothsPyraloideaCrambidaeSpilomelinaeBradina sp. aff. admixttalis