Longicorns (Cerambycidae) - Springbrook Rescue — Uncovering Gondwana
  • No Comments
Lamiinae sp. (Cerambycidae

Lamiinae sp. (Cerambycidae

Lamiinae sp. (Cerambycidae). We were unable to identify this individual beyond the subfamily level.

animalsinveretebratesarthropodshexapodscoleopterabeetlesPolyphagaChrysomeloideaCerambycidaeLamiinae