Longicorns (Cerambycidae) - Springbrook Rescue — Uncovering Gondwana
  • No Comments
Lamiinae sp. (Cerambycidae).

Lamiinae sp. (Cerambycidae).

Lamiinae sp. (Cerambycidae, Lamiinae). This individual is 5mm long excluding the antennae.

animalsinveretebratesarthropodshexapodsPterygorescoleopterabeetlesPolyphagaChrysomeloideaCerambycidaeLamiinae.